Censuur is een krachtig en vaak controversieel onderwerp dat door de eeuwen heen vele vormen heeft aangenomen. Van politieke en religieuze onderdrukking tot de controle van informatie in de moderne tijd, censuur blijft een cruciaal thema in de literatuur. Hier zijn vijf boeken die op indringende wijze de verschillende facetten van censuur onderzoeken.

1984

George Orwell

Geen enkele lijst over censuur zou compleet zijn zonder George Orwells dystopische meesterwerk “1984”.

Een ambtenaar op het ministerie van Waarheid, Winston Smith, raakt verstrikt in een strijd tegen de alles doordringende Partij en wordt gekweld door zijn gedoemde liefde voor Julia. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en wreedheid en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en individualiteit uitsluit.

1984” is onveranderd actueel als een benauwend nauwkeurige blauwdruk van alle dictatoriale regimes.

Censuur in de literatuur

Fahrenheit 451

Ray Bradbury

In “Fahrenheit 451” schildert Ray Bradbury een maatschappij waar boeken verboden zijn en “brandweermannen” huizen doorzoeken en boeken verbranden. 

De nabije toekomst. Televisie heeft het boek verdrongen en zelf nadenken is uit den boze. Guy Montag is brandweerman; maar in plaats dat hij branden blust, moet hij ze aansteken. Zo vernietigt hij het meest illegale bezit dat je kunt hebben: boeken. De gewetensvraag van een tienermeisje en de zelfmoordpoging van zijn vrouw brengen Montags overtuiging aan het wankelen: hij begint boeken te verstoppen. Wanneer hij ontmaskerd wordt moet hij vluchten voor zijn leven.

Censuur in de literatuur

De Naam van de Roos

Umberto Eco

De Naam van de Roos” speelt zich af in een middeleeuws klooster waar boeken niet alleen worden gecensureerd maar ook verborgen gehouden.

Het is de laatste week van november 1327 in een welvarende abdij in het noorden van Italië. Broeder William Baskerville, een geleerde franciscaner monnik uit Engeland, komt als speciaal gezant van de keizer met een delicate diplomatieke opdracht naar Italië. Hij moet een ontmoeting organiseren tussen de van ketterij verdachte franciscanen en afgevaardigden van de paus. Al spoedig ontwikkelt zijn verblijf in de abdij zich echter tot een tijd vol apocalyptische verschrikkingen: zeven dagen en nachten zijn William en zijn metgezel Adson getuige van de wonderbaarlijkste en voor een abdij hoogst zonderlinge gebeurtenissen. Er worden zeven geheimzinnige misdaden gepleegd, die de muren van de ontoegankelijke, labyrintvormige bibliotheek met bloed besmeuren. Angstige geruchten gaan door de abdij; niet alleen de abt heeft iets te verbergen, overal worden sporen uitgewist. William, een voormalig inquisiteur, wordt door de onderzoekskoorts bevangen. De ontmaskering van de moordenaar gaat hem veel meer in beslag nemen dan de strijd tussen de keizer en de paus. Hij verzamelt aanwijzingen en ontcijfert manuscripten in geheimtaal. Steeds dieper dringt hij door tot de geheimen van de abdij. Het valt niet mee deze roman te benoemen. Is het een middeleeuwse kroniek, een detective, een ideologische sleutelroman of een allegorie? Wie één oog dichtknijpt en in het boek kijkt als in een ver verwijderde spiegel, zal in ieder geval gemakkelijk de monnikskappen en kardinaalsmijters uit de dagen van William verwarren met de moderne tekens van macht.

Censuur in de literatuur

Het Proces

Franz Kafka

Franz Kafka’s “Het Proces” is een beklemmende roman over een man die wordt gearresteerd en vervolgd door een ondoorzichtig juridisch systeem zonder ooit de aard van zijn misdaad te kennen. Hoewel het boek niet expliciet over censuur gaat, belicht het de angst en paranoia die ontstaan door een totalitair regime en het gebrek aan transparantie en rechtvaardigheid. Kafka’s werk is een krachtige allegorie over de verpletterende impact van bureaucratische controle en de ontmenselijking van individuen.

Wanneer Josef K. op een morgen `zonder dat hij iets kwaads had gedaan gearresteerd wordt, begint een vreemde en ellendige procesgang. K. raakt verstrikt in een ondoorgrondelijk rechtssysteem en verzeilt in een verwarrende wereld van armoedige griffiekantoren in afgelegen buitenwijken, een doolhof waarin plotseling advocaten, rechters van instructie, aalmoezeniers en hoeren opduiken, wrede ranselaars in gewelven: het is de wereld van Kafka bij uitstek en die zelfs buiten zijn boeken om zijn naam is gaan dragen.

Censuur in de literatuur

Heerlijke nieuwe wereld

Aldous Huxley

In “Heerlijke nieuwe wereld” schetst Aldous Huxley een toekomst waarin de samenleving strikt gecontroleerd wordt door middel van technologische en genetische manipulatie.

Ver in de toekomst hebben de Wereldchefs de ideale samenleving gecreëerd. Door slim gebruik van genetische manipulatie, hersenspoeling en recreatieve seks en drugs zijn alle burgers tevreden consumenten. Bernard Marx lijkt als enige een onbestemd verlangen te koesteren om los te breken. Een bezoek aan een van de laatste wildenreservaten waar het oude, onvolmaakte leven nog steeds bestaat, kan zijn verlossing betekenen.

Huxleys briljante toekomstfantasie, die vrij profetisch is gebleken, werpt een ongenadig licht op het heden en wordt beschouwd als zijn absolute meesterwerk.

Censuur in de literatuur

Deze vijf boeken bieden verschillende perspectieven op het thema censuur, variërend van politieke en religieuze onderdrukking tot technologische controle. Ze herinneren ons aan de voortdurende strijd voor vrijheid van gedachte en expressie, en aan de kracht van literatuur als middel om te verzetten tegen en te reflecteren op censuur. Door deze werken te lezen, kunnen we een dieper begrip ontwikkelen van de mechanismen en gevolgen van censuur in verschillende samenlevingen en tijdperken.

Heb jij een ook een tip voor het BoekWijzer team, stuur ons dan de titel. Maar eerst, veel leesplezier!