De bibliotheek is ondergebracht in de voormalige Petruskerk, samen met het Vughts Museum, de Wereldwinkel, Anders Bezig Zijn (sociaal-cultureel werk) en Welzijn Vught. Deze organisaties delen in de voormalige kerk onder de naam Ontmoetingscentrum DePetrus niet alleen de ruimte, maar willen ook gezamenlijk activiteiten gaan organiseren. Het gebouw is dagelijks geopend en er zijn ook een leescafé en een restaurant (Hemels) te vinden. Daarnaast biedt het gebouw onderdak aan werkplekken voor twintig ondernemers.

De  R.K. Petruskerk omgetoverd tot bibliotheek

In 1881 begon de 3-jarige bouw van de Rooms-Katholieke St. Petruskerk. Architect was Carl Weber, uit Duitsland, en daarnaast was pastoor J. Lips de bouwpastoor. Weber tekende een ontwerp met elementen in de Neo-Romaanse stijl. De zijbeuken zijn in klaverbladvorm afgerond. De begroting van Weber bedroeg 150.000 gulden, wat vooral bijeen werd gebracht door de Vughtse gemeenschap. De muurschilderingen in het interieur zijn gemaakt door de Vughtse schilder Charles Grips. In 1884 werd de kerk ingewijd door bisschop Godschalk.

Bibliotheek

Sloop van Petruskerk voorkomen in 2011

In 2005 kwam er tijdens een uitvaart gruis naar beneden. Dit was de laatste keer dat er de Petruskerk gebruikt werd voor religieuze activiteiten. De lokale woningstichting maakte vervolgens plannen om het gebouw te herontwikkelen. Deze plannen waren echter zo ambitieus dat ze financieel niet kon worden gerealiseerd, ondanks de toezegging van 2 miljoen euro subsidie door het Rijk, de provincie en de gemeente. De woningstichting stopte met de planontwikkeling en er restte de parochie eind 2010 weinig anders dan het aanvragen van een sloopvergunning. 

Een aantal Vughtenaren kon dit niet aanzien. De voormalige Petruskerk ligt namelijk pal in het centrum van Vught en is daarmee zeer beeld- en sfeerbepalend. Vught zat niet te wachten op een jarenlang braakliggend terrein of een ‘doos’ met winkels en daarop appartementen. Tenminste, dat was de mening van de, oorspronkelijk 3 en uiteindelijk 7, Vughtenaren. Zij staken begin 2011 de koppen bij elkaar om de sloop van één van de markantste gebouwen van Vught te voorkomen. Zij vormden een vennootschap zonder winstoogmerk en werden vanaf 23 augustus 2011 economisch eigenaar van DePetrus. Juridisch eigenaar van de kerk is het bestuur van de parochie Edith Stein te Vught.

De kerk was dus voor sloop behoed, maar welke functie zou het gebouw krijgen? In de jaren na de renovatie is langdurig gesproken over het gebouw als ontmoetingscentrum voor Vught. Het Vughts Museum en de Vughtse Bibliotheek zijn in een vroegtijdig stadium betrokken geraakt, later gevolgd door de Stichting Anders Bezig Zijn en de Wereldwinkel Vught. In 2016 werd de Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus opgericht.

En vanaf april 2018 is de Petruskerk een ontmoetingsplaats geworden waar men boeken kan lezen/lenen en een heerlijke kop koffie kan drinken. Well done!

Bijzondere bibliotheken

Ook ben ik eens online gaan kijken of ik meer bibliotheken kon vinden die ondergebracht zijn in een bijzondere locatie. En ik vond de Top 10 meest waanzinnige bibliotheken ter wereld. De bieb in Amsterdam staat ook in deze top 10. Tevens is de Amsterdamse Centrale bibliotheek het meest eco-friendly gebouw van de stad.

Bibliotheek

Weet u nog bijzondere bibliotheken in Nederland? We horen het graag.